אז...

נשמע רדיו?

גבג.jpg

נתרשם מפרינטים?

רע.jpg

נצפה בוידיאו?

בע.jpg